Błogosławieństwo pary młodej w różnych kulturach


We wszystkich religiach i kulturach błogosławieństwa weselne i modlitwy są uświęconą tradycją. Ślub celebruje dwoje ludzi, którzy stają się jednością przed przyjaciółmi i rodziną, a ten nowy początek jest często uświetniany błogosławieństwem udzielonym młodej parze. Życzenia zdrowia, szczęścia i powodzenia w małżeństwie to oczywiście te najczęściej spotykane, ale w tej dziedzinie istnieje naprawdę bardzo duże urozmaicenie, w zależności od kultury i religii danego rejonu.

Błogosławieństwo w tradycji katolickiej

Zacznijmy od tradycji chrześcijańskiej, ugruntowanej przez wieki i zaczerpniętej z Pisma Świętego, od inspirujących wersetów biblijnych po wzruszające i szczere modlitwy. Znalezienie odpowiednich słów, które pomogą uczcić i pobłogosławić może być trudne, ale powinny one pasować do religijnego i kulturowego kontekstu ceremonii ślubnej. W przypadku ślubów katolickich, błogosławieństwo pary młodej przez rodziców nie może się odbyć bez symboli religijnych, takich jak krzyż i kropidło. Woda święcona, którą przyszłe małżeństwo zostanie skropione to znak namaszczenia związku w Duchu Świętym. Słowa, które towarzyszą tej ceremonii i są wypowiadane przez rodziców mogą być zaczerpnięte z Biblii, a dokładnie z ewangelii Świętego Jana, gdzie Jezus zwrócił się do swych uczniów tymi słowy: „Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Oto słowo Pańskie.”

Błogosławieństwo w tradycji żydowskiej

Bardzo ciekawe niuanse towarzyszą błogosławieństwu udzielanemu parom młodym w obrządku żydowskim. Opisane dokładnie w Talmudzie, wypowiadane jest nad winem (towarzyszy temu często tłuczenie kieliszków) symbolizującym życie, zmieniające się z czasem tak jak winogrona w napój. Małżeństwo jest początkiem nowego życia, a błogosławieństwo bazuje na Pieśni Salomona wygłaszanej przez członków rodziny i rabina: „Należę do mojej ukochanej i moja ukochana jest moja. O moja gołąbko, w rozpadlinach skały, w ukryciu urwiska, pozwól mi zobaczyć swoją twarz, pozwól mi usłyszeć twój głos, bo twój głos jest słodki, a twoja twarz jest urodziwa. Połóż mnie jak pieczęć na swoim sercu i pieczęć na swoim ramieniu; bo miłość jest silna jak śmierć, zazdrość okrutna jak grób”. 

Błogosławieństwo w tradycji muzułmańskiej

Szczegółowe zasady zawierania związku małżeńskiego w świecie muzułmańskim są określone w szariacie, czyli prawie wynikającym ze świętej księgi islamu – Koranu. Ślub taki, w przeciwieństwie do ślubów w innych religiach, nie jest traktowany jako sakrament, a jako umowa cywilnoprawnym między mężczyzną a kobietą. Co ciekawe, podczas zaślubin to zazwyczaj ojciec mężczyzny zwraca się z prośbą o rękę kobiety do jej ojca lub seniora rodu. Towarzyszy temu błogosławieństwo wypowiadane przez parę młodych: „O Allahu, pobłogosław nasze małżeństwo i niech będzie dla nas środkiem do zbliżenia się do Ciebie w miłości i oddaniu. Niech będzie źródłem niewypowiedzianych błogosławieństw, szczęścia i radości.”

Podsumowanie

Błogosławieństwa ślubne i modlitwy w różnych kulturach i religiach różnią się między sobą i towarzyszą im rozmaite obrzędy oraz podejścia do sprawy małżeństwa. Wszystkie one jednak mają na celu zapewnienie miłości i wszelakich dobrodziejstw parze młodej.