Czym jest ślub konkordatowy i jak się do niego przygotować?


Rząd wyszedł naprzeciw osobom, które mogą wziąć ślub kościelny bez cywilnego w taki sposób, aby był ważny nie tylko na mocy Kościoła, ale także w aspekcie cywilnym. Do roku 1998 trzeba było oprócz ślubu kościelnego brać także cywilny. Od wspomnianego roku w Polsce można przyjmować jeden ślub. Jest on cywilny albo konkordatowy.

Czym jest ślub konkordatowy dla osób wierzących?

Młoda Para należąca do zboru kościelnego może wystąpić o ślub konkordatowy. Dzięki temu przed ołtarzem będą składać przysięgę małżeńską, która będzie ważna nie tylko pod względem wyznawanej wiary, ale także będzie miała moc cywilnoprawną

Odpada wówczas konieczność składania dodatkowego ślubu w Urzędzie Stanu Cywilnego. Gdy była taka konieczność, ślubujący musieli liczyć się z dodatkowymi kosztami. Koniecznością było bowiem zapłacić za obydwa śluby. Do każdego rodzaju ślubu wymagane też były inne stroje. 

Dzięki połączeniu tych dwu ślubów w jeden wystarczy obecnie złożyć przysięgę przed Bogiem, co dla osób wierzących jest najważniejsze. Będzie ważny tak samo, jak ślub cywilny. Na mocy polskiego prawa będą zatem małżeństwem bez osobnego ślubu cywilnego.

Kwestia rozwodowa jednak jest nieco inna. Ślub kościelny można jedynie unieważnić (czyli udowadnia się, że nigdy ślubu nie było, gdyż został on nieprawidłowo zawarty), a przy cywilnym dokonać rozwodu.

Ślub konkordatowy a jednostronny, który lepszy?

Niewiele osób wie, czym jest ślub konkordatowy i chętnie na niego się decyduje. Są też tacy, którzy świadomie do niego przystępują. Zanim wybierzemy rodzaj ceremonii ślubnej, dobrze się przyjrzyjmy zaletom i wadom obydwu rodzajom. 

Osoby wierzące, będące w bliskiej przyjaźni z bogiem, bez głębszego zastanawiania się wezmą ślub pod nazwą konkordatowy. Jeżeli jednak z przyczyn bliżej nieokreślonych wahamy się przed takim rodzajem ślubu, warto podjąć inną decyzję. 

Musimy wiedzieć, iż ślubem konkordatowym jest tylko ceremonia kościelna z aktem prawnym cywilnym. Nigdy ślub cywilny sam w sobie nie stanie się konkordatowym, tak samo, jak ślub humanistyczny, czy jednostronny.

Jak wpływa na życie małżonków ślub konkordatowy?

Jeden ślub uwalnia od dodatkowych kosztów związanych z ceremonią. Zawarty w konkordacie daje nam możliwość bycia małżonkami nie tylko w prawie kościelnym, ale także świeckim.  Bez dodatkowego ślubu cywilnego wciąż jesteśmy małżonkami, dzięki stosownie wypisanemu aktowi zawarcia małżeństwa.

Do roku 1998 ślub kościelny nie był ważny, jeżeli przed nim najpierw nie wzięło się ślubu cywilnego. Cywilny był bowiem obowiązkiem, który pozwalał na złożenie przysięgi małżeńskiej przy ołtarzu. Nigdy zaś odwrotnie.

Pomimo zawarcia ślubu konkordatowego, podczas rozwodu rozważany jest tylko punkt prawa cywilnego, a nie kościelnego. Chyba że jest argument na uznanie ślubu kościelnego za nieważny. O tych aspektach jednak żadna kochająca się para nie myśli. Wszakże w dniu ceremonii ślubnej jesteśmy święcie przekonani, że miłość będzie trwała wiecznie.

Według statystyk rozwodów jest coraz więcej niż ślubów. Nie ma tu reguły, jaki kto przyjął sakrament małżeństwa. Co ciekawe, głównym powodem rozpadu pożycia małżeńskiego najczęściej jest alkoholizm współmałżonka.